HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀO TRANG TRA CỨU THÔNG TIN

  • User: Mã số sinh viên (MSSV) hoặc số CMND
  • Mã PIN: Mặc định đăng nhập lần đầu là số CMND
Trường hợp sinh viên đã thay đổi mã PIN và quên mã PIN, mà trước khi vào ở KTX có khai báo email trên hệ thống nhưng đến nay email không còn sử dụng. Để lấy lại mã PIN thì sinh viên liên hệ trưởng nhà cập nhật lại email, sau đó thực hiện thao tác Quên PIN và làm theo hướng dẫn trên form. Xin cảm ơn.